1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu MrChecker, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182), jest BAFC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-101), przy ul. Wiosennej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514160, posiadająca numer REGON 147294128, NIP 531-16-90-618, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, dalej „BAFC”.
   
 2. BAFC przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. w celu realizacji umowy o świadczenie usług przez BAFC, jej   zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania.
   
 3. BAFC przetwarza dane osobowe Użytkowników za ich zgodą w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa BAFC, a także w celach związanych ze świadczeniem usług przez BAFC. Użytkownik w każdym czasie może odwołać swoja zgodę w tym zakresie.
   
 4. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Dla skorzystania przez Użytkowników z niektórych funkcjonalności Serwisu MrCheckier wymagane jest wypełnienie przez Użytkowników formularza kontaktowego.
   
 5. BAFC zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych takich jak: prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, prawo ich poprawiania.
Twoja opinia
Napisz co sądzisz o MrCheckerze:

replica bell and ross fake bell and ross bell and ross replica watches bell and ross copy bell and ross imitation https://www.lawbellross.com/ fake bell and ross watches https://www.stocksbellross.com/ https://www.loansbreitling.com/ www.americabreitling.com fake breitling watches replica bretling watches replica bretling watches chinabreitling.com sports breitling https://www.loanbreitling.com/ fake breitling https://www.freebreitling.com replica watches golddual.com